Nadzor

Stručni i projektantski nadzor nad gradnjom

Obavljamo poslove kompletnog stručnog nadzora nad kvalitetom izvedbe građevinskih, elektroinstalaterskih i strojarskih radova u tijeku izgradnje temeljem ugovornih uvjeta, tehničkih propisa i uzanci struke – uz aktivno prisustvo na gradilištu

Financijsko praćenje gradnje

Izrada i kontrola mjesečnih situacija, okončanih obračuna i primopredaje radova

Tehnički pregled

Priprema dokumentacije i organizacija i sudjelovanje u tehničkom pregledu – aktivnosti na koordinaciji učesnika radi dobivanja pozitivnog mišljenja

Ispitivanje radova i ugrađenih materijala

Organizacija pregleda i ispitivanja izvedenih radova i pojedinih sklopova od strane ovlaštenih organizacija u svrhu dobivanja pozitivnih ocjena mišljenja i certifikata potrebnih za uspješnu provedbu tehničkog pregleda

Koordiniranje gradnjom

Organizacija tjednih koordinacija i izrada zapisnika s popisom obveza svih sudionika s naznačenim rokovima izvršenja

Praćenje gradnje po fazama

Obnavljamo i na teren prenosimo međe Vaših nekretnina, prema službenom katastarskom operatu

Praćenje glavnog operativnog plana građenja u suradnji sa glavnim izvršiteljem radova

Riješavamo probleme neusklađenosti katastra i zemljišnih knjiga

Tehničko savjetovanje u fazi pripreme dokumentacije

Sudjelovanje u formiranju dokumentacije za nadmetanje Analiza modela ugovaranja radova te prilagodba specifičnostima zadane investicije Analiza i obrada dostavljenih ponuda Stručna pomoć investitoru kod odabira glavnog izvoditelja Priprema stručnog dijela ugovorne dokumentacije