Projektiranje

Građevinski projekt

Izrada građevinskih projekata (hidroinstalacije, prometnice, proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti i drugo)

Arhitektonski projekt

Izrada svih vrsta arhitektonstih projekata (idejni, glavni, izvedbeni)

Nostrifikacija projekata

Nostrifikacija idejnih, glavnih i izvedbenih projekata izrađenih u inozemstvu (arhitektonskog, građevinskog i elektrotehničkog)

Izrada elaborata

Izrađujemo elaborate: prometni, geomehanički, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, gospodarenje otpadom, krajobrazni, konzervatorski, i druge

Energetsko certificiranje zgrada

Provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada

Izrada troškovnika

Izrađujemo troškovnike prema Vašim potrebama i zahtjevima

Planiranje projekata

Savjetujemo i sa Vama planiramo Vaš projekt

Projekti sanacije

Izrada projekata sanacije opasnih mjesta na prometnicama, sanacije klizišta, sanacije objekata visokogradnje